De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders in de Mooi-Bosschool.
In ons periodiek overleg met de directie, zorgcoördinator en schepen verwoorden we hun verwachtingen, bezorgdheden en meningen.
We gaan hierbij steeds uit van de algemene belangen van alle kinderen.
Ook de leerkrachten worden in ruime mate bij het overleg betrokken.

De oudervereniging levert ook logistieke en financiële steun aan de school, bij het organiseren van activiteiten en de aankoop en vernieuwing van schoolmateriaal.

Als ouder bent U automatisch lid van de oudervereniging en kan U ook de vergaderingen bijwonen, al dan niet op regelmatige basis.
Op deze site zal U kunnen vinden wanneer deze vergaderingen plaatsvinden, en de verslagen van de vorige bijeenkomsten kunnen inkijken.

Alle mogelijke vragen, opmerkingen, suggesties en/of problemen kan U via deze site melden. Die worden dan zo snel mogelijk behandeld en nemen we indien nodig/gewenst mee naar de eerstvolgende vergadering van de oudervereniging. U kan dan nog zelf beslissen of U deze vergadering wenst bij te wonen.

Advertenties